หน้าหลัก สินค้าใหม่ สินค้ามือสอง การสั่งซื้อสินค้า/จัดส่ง การชำระเงิน พบปะพูดคุย สงสัย ติดต่อเรา
RF2HAND.COM
   หน้าหลัก
   POWER SUPPLY GALLERY
   DUMMY LOAD 5K
   การป้องกันPA
   สินค้าเด่นขายดี
   บทความรู้ นานาสาระ
   แหล่งความรู้-เพื่อนบ้าน
   รูปภาพการทดลองต่างๆ
   ค้นคว้าวิจัย
   ความคิดแปลกๆ
   วงจรอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องส่ง
   จุดต่อสายของ Supply รุ่นต่างๆ
   Datasheet
   กิจกรรมเพื่อสังคม
   ศัพท์ภาษาฝรั่งทีจำเป็นในงานวิทยุ
   เรื่อง-รูปขำๆ-สวยๆ
   สูตรคำนวนทางความถี่
   MY FM STATION
   MY TEAM ant
   MY LAB
   MY FARM

 

DUMMY LOAD 5K

 แนวความคิด  ใช้ DUMMYLOAD มาขนานกัน และปรับอิมพีแดนซ์ให้เท่ากันโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ หาง่ายตามท้องตลาดทั่วไปและราคาถูก

 การเลือกวัสดุในการปรับอิพีแด้นซ์ หรือตัวดิไวเดอร์ ก็คือสาย 50โอมห์ทั่วไปในที่นี้ผมใช้สาย heliax 7/8 นิ้ว เหคุผลคือหาง่าย อิมพีแด้นซ์ตรงตามค่าไม่เพี้ยน หรือใช้เศษสายที่เหลือจากการติดตั้งให้เป็นประโยชน์ และอีกบางเหตุผลดังที่จะค่อยๆอธิบายต่อไป

การนำสาย 50โอมห์ หรือ DUMMY LOAD มาขนานกันก็จะได้อิมพีแด้นซ์ที่ลดลงตามลำดับต่อไปนี้

     50//50,,,,,,,,,,25.0000  ohm

     50//50//50,,,,,,,,,,16.6700  ohm

     50//50//50//50,,,,,,,,,,12.5000  ohm

     50//50//50//50//50,,,,,,,,,,10.0000  ohm

     50//50//50//50//50//50,,,,,,,,,,8.3300  ohm

     50//50//50//50//50//50//50,,,,,,,,,,7.1429  ohm

     50//50//50//50//50//50//50//50,,,,,,,,,,6.2500  ohm

     50//50//50//50//50//50//50//50//50,,,,,,,,,,5.5566  ohm

     50//50//50//50//50//50//50//50//50//50,,,,,,,,,,5.0000  ohm

     50//50//50//50//50//50//50//50//50//50//50,,,,,,,,,,4.5455  ohm

จากการหาความสัมพันธ์ ทีมีค่าอิมพีแด้นซ์ที่ตรงที่สุดผมเลือที่จะใช้ สาย 7/8นิ้วมานานกัน3เส้นก็จะได้ค่าอิมพีแด้นซ์ 16.67โอมห์ และต้องใช้ DUMMY LOAD 500 WATTจำนวน 9ตัว ที่ขนานกันแล้วได้ค่ารวมเป็น 5.556 โอมห์ โดยอิมพีแด้นซ์ที่ต้องการรับจากเครื่องส่ง คือ 50โอมห์

พิสูจน์ โดยการคำนวณ

     สูตรมาตรฐาน      Zตรงกลาง = √ Zหัว * Zท้าย  

                                    16.67 = √ 50 * Z5.556  

 

จากการคำนวณก็พิสูจน์ได้ว่าเราได้อิมพีแด้นที่ตรงค่า และผมก็ทดลองทำแล้วได้ผล การใช้งานได้ดีรองรับload ได้ถึง 5000 วัตต์  ส่วนท่านผู้ที่อ่านแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ทำดัมมีโหลด หรือทำสายอากาศ หรือต่อยอดทำสิ่งอื่นๆอีกก็สุดแท้แต่จะจินตนาการสรรค์สร้างกันครับ

DUMMY

Copyright and Disclaimer ©2010-2011, RF2Hand.com , All rights reserved .

จำนวนผู้เข้าชม

Start date:24 Aug 2011

ไอเน็กวัน ระบบจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป